El-termografering er en forebyggende undersøgelse af især el-tavler, men med fordel kan andre dele eksempelvis el-motorer, transformere, lade stationer også termograferes.
El-termografering er en berøringsfri måling af temperaturforskelle. Undersøgelsen foregår ved brug af et infrarødt (varmefølsomt) kamera, som måler temperaturforskelle i el-komponenter og el-installationer.

Se dette eksempel.

  

 Hvis denne temperatur forskel ikke var blevet opdaget, vil den kunne have medført driftstop.