Planlægning

• Planlæg tidspunktet for udførelse af el-termografering.

• Serviceatsea sender termograf fra en havn i Danmark eller udlandet. 

 
 

 

 

Udførslen

• Thermograf ankommer til skibet med lodsbåd eller lignende.

• El-tavler og skabe åbnes og afdækninger fjernes af kunden, således at man kan el-termografere og vurdere anlæggets tilstand.

• Ved termografering skal der fra kunden være en ansvarlig tilrådighed. Kundens ansvarlige indestår for, at færden, inspektion og betjening foregår i overensstemmelse med virksomhedens drift- og sikkerhedsbestemmelser.

• El-termografering udføres efter DBI´s krav.

• Kritiske fejl (fejlklasse 1) repareres eventuelt med det samme eller strømmen afbrydes indtil udbedring er udført.

Afrapportering

• Serviceatsea fremsender skriftlig rapport med beskrivelse af undersøgte installationer og eventuelle fundne fejl og klassifikation. Rapporten kan fremsendes pr. mail, USB eller i papirform.

•Termografør rejser retur fra aftalt anløbshavn

 

 

Ved at bruge Serviceatsea er rederiet sikret at termografen har:

  • uddannelse på højt niveau iht. ASNT krav eller CFPA krav for termografering, og bliver løbende efteruddannet og opdateret på nye områder.
  • certificering jf. retningslinjer fra DBI
  • erfaring og kompetence til udførelse af el-termografi.
  • gyldig ansvarsforsikring.
  • udstyr af høj kvalitet - Electrophysios Hotshot HD-XT.
  • et kvalitetssystem til at fastholde kvalitetsniveauet af udført el-termografering.

En el-termograf skal være uvildig, hvilket i praksis, betyder at han ikke må el- termografere eget arbejde eller tilbyde reparation efter udført el-termografering.